Home | Aktualności Gminne | Archiwum
Aktualności kolbaskowo24.pl » Zanieczyszczenia powietrza w gminie Kołbaskowo - trudna korespondencja z p. Wójt Małgorzatą Schwarz -
Zanieczyszczenia powietrza w gminie Kołbaskowo - trudna korespondencja z p. Wójt Małgorzatą Schwarz -
Problem czytania ze zrozumieniem, polityczna poprawność czy brak dobrej woli?
W styczniu zwróciliśmy się z pytaniami dot. złej jakości w gm. Kołbaskowo i takie oto otrzymaliśmy odpowiedzi.
Urząd nie ma odwagi napisać wprost, że nie jest zainteresowany STAŁYM monitoringiem powietrza w gminie.
Opracowanie na które się powołuje tj. gospodarka niskoemisyjna, http://www.bip.kolbaskowo.pl/datadir/doc/bip_1437982013.pdf pozostawia sporo do życzenia np. brak pomiarów zanieczyszczenia powietrza w gminie (najbliższe pomiary uwzględnione dot. miejscowości Szczecin, Widuchowa)
Wyznaczone w opracowaniu cele strategiczne i szczegółowe niekoniecznie dotyczą gminy Kołbaskowo...
Według naszej wiedzy niewiele zostało z nich zrealizowanych, aby się jednak upewnić w dniu dzisiejszym zwrócimy się do p. Wójt aby poinformowała nas o tym co zostało zrealizowane.
Cele zakładane dot. powietrza w roku 2015 były m.in.:
1. Zmniejszenie stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu na terenie gminy Kołbaskowo – pyłu zawieszony PM10 do poziomu dopuszczalnego oraz B(a)P do poziomu docelowego i utrzymywania ich na tych poziomach
szczegółowo:
· Wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego w zakładach (np. ISO 14 000, EMAS) oraz dobrowolnych działań nienormatywnych (np. czystsza produkcja)
· Modernizacja, hermetyzacja i automatyzacja procesów technologicznych oraz wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku (BAT )
· Eliminacja ruchu drogowego o charakterze tranzytowym z miasta
· Remonty nawierzchni i przebudowy dróg oraz odpowiednie utrzymanie czystości dróg na trenie gminy
· Wymiana taboru autobusowego i kolejowego na bardziej „ekologiczny" w gminie
· Zwiększenie udziału komunikacji zbiorowej w przewozach pasażerskich na terenie gminy
· Zwiększenie udziału pasażerskiego transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym Kołbaskowa
2. Racjonalizacja wykorzystania źródeł energii oraz stymulowanie poprawy efektywności energetycznej na wszystkich etapach procesu zaopatrzenia w energię odbiorców z terenu gminy
szczegółowo:
· Likwidacja lub modernizacja (w kierunku wykorzystania proekologicznych nośników energii) źródeł niskiej emisji (indywidualnych węglowych systemów grzewczych, lokalnych kotłowni opalanych węglem),
· Zmniejszenie zużycia energii cieplnej poprzez izolację cieplną budynków i stosowanie materiałów energooszczędnych


Planowany zakup drona to "straszak" dla potencjalnych palaczy śmieci. Nie ma jednak nic wspólnego ze stałym monitoringiem powietrza i planowaniu aktywności na powietrzu!

Poniżej korespondencja dot. złej jakości powietrza.
------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Zła jakość powietrza na terenie gminy Kołbaskowo
Data: Mon, 28 Jan 2019 14:23:34 +0100
Nadawca: Zbigniew Komisarczyk
Adresat: biuro@kolbaskowo.pl
Kopia: Sekretarz UG Kołbaskowo

Szanowna Pani Wójt,
zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z przesłanymi screenami, (pochodzącymi z aplikacji "kanarek"), dotyczącymi miejscowości Przecław.
W dniu 25-01 o godz. 17 Przecław był najbardziej zanieczyszczonym miejscem w regionie.
Niska świadomość mieszkańców dot. problemu spalania śmieci prezentowana jest m.in. na naszym forum; polecam lekturę komentarzy na Facebooku.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2231052326905458&id=1044897338854302
Mając na uwadze powyższe, w imieniu użytkowników portalu kolbaskowo24 / mieszkańców gm. Kołbaskowo proszę o zakup czujników/mierników wskazujących bieżące zanieczyszczenie powietrza oraz montaż we wszystkich miejscowościach naszej gminy. W przypadku większych miejscowości tj. Przecław, Warzymice, Kołbaskowo warto na pewno zamontować kilka czujników.

Oczywiście montaż czujników nie wpłynie "sam z siebie" na poprawę jakości powietrza ale:
1. umożliwi planowanie spacerów np. z dzieckiem, psem itd.
2. umożliwi planowanie treningów biegowych, rowerowych oraz innych aktywności "na powietrzu"
3. umożliwi "wietrzenie" domów w okresach bez zanieczyszczeń
3. zwiększy świadomość społeczną
Aby system funkcjonował niezbędne jest stały dostęp online do systemu dla każdego zainteresowanego.
Korzystając z okazji, chciałbym w imieniu jednego z użytkowników zapytać
"Ile zostało przeprowadzonych kontroli przez Straż Gminną od października 2018 do 20 stycznia 2019 na terenie gminy?"
"Ile zostało nałożonych mandatów i w jakiej wysokości"?
"Ile zostało udzielonych pouczeń"
Z poważaniem

Zbigniew Komisarczyk
kolbaskowo24.pl


otrzymana odpowiedź:

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: RE: odpowiedź na pytania
Data: Mon, 11 Feb 2019 12:58:24 +0100
Nadawca:
Adresat:

Dzień dobry.
W odpowiedzi na pytania zawarte w Pana e-mail-u z dnia 28 stycznia 2019 r., przesyłam odpowiedzi na następujące pytania:
"Ile zostało przeprowadzonych kontroli przez Straż Gminną od października 2018 do 20 stycznia 2019 na terenie gminy?"

Straż Gminna we wskazanym okresie przeprowadziła 26 kontroli palenia w piecach. W okresie od 22 listopada do 20 grudnia 2018 r. funkcjonariusze straży gminnej pełnili wspólne patrole z Policją, podczas których również w przedmiotowej sprawie zadania koordynowane i rejestrowane były przez dyżurnego Komisariatu Policji w Mierzynie.

"Ile zostało nałożonych mandatów i w jakiej wysokości"?
W wyniku prowadzonych czynności, tylko w jednym przypadku stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących termicznego przetwarzania odpadów przez osobę palącą w piecu, którą ukarano mandatem karnym.

"Ile zostało udzielonych pouczeń"
Interwencje nie wymagały zastosowania pouczeń.

Sekretarz Gminy Kołbaskowo
Janusz Kwidziński


------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: odpowiedź na pytania
Data: Mon, 11 Feb 2019 22:56:53 +0100
Nadawca: Zbigniew Komisarczyk
Adresat: biuro@kolbaskowo.pl

Witam,
dziękuję serdecznie za odpowiedź na pytania.
Jak Pani Wójt odnosi się do pomysłu monitoringu powietrza na terenie
gminy Kołbaskowo?

Czy problem zanieczyszczonego powietrza na terenie gminy został zauważony?
Pozdrawiam
Zbigniew Komisarczyk

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Fwd: Re: odpowiedź na pytania
Data: Tue, 05 Mar 2019 09:23:30 +0100
Nadawca: Zbigniew Komisarczyk
Adresat: wojt@kolbaskowo.pl, Sekretarz UG Kołbaskowo

Witam,
kiedy możemy spodziewać się odpowiedzi na niżej wymienione pytania?
Pozdrawiam
Zbigniew Komisarczyk

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: RE: Fwd: Re: odpowiedź na pytania
Data: Wed, 6 Mar 2019 09:05:58 +0100
Nadawca:
Adresat:
Dzień dobry.
W odpowiedzi na poniższe pytania, informuję, że gmina posiada program gospodarki niskoemisyjnej http://www.bip.kolbaskowo.pl/datadir/doc/bip_1437982013.pdf, zachęcamy do zapoznania się z nim. Ponadto gmina planuje w bieżącym roku zakup drona do monitoringu jakości powietrza . W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sekretarz Gminy Kołbaskowo
Janusz Kwidziński


------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: Fwd: Re: odpowiedź na pytania
Data: Wed, 06 Mar 2019 10:08:45 +0100
Nadawca: Zbigniew Komisarczyk
Adresat: biuro@kolbaskowo.pl
Witam,
dziękuję za odpowiedzi.
W zasadzie za ich brak.
Czy Pani Wójt nie może odpowiedzieć wprost:
Co sądzi na temat pomysłu stałego monitoringu powietrza w gminie Kołbaskowo?
Rozumiem, że problem zanieczyszczonego powietrza w gminie Kołbaskowo został zauważony przez monitornig wskaźników w Widuchowej czy w Szczecinie...?
Trudno mówić o monitoringu powietrza w gminie Kołbaskowo, przez czujniki zainstalowane w Widuchowej...
Czy można prosić o podanie wynagrodzenia za przygotowanie programu gospodarki niskoemisyjnej?
Pozdrawiam
Zbigniew Komisarczyk

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: Re: Fwd: Re: odpowiedź na pytania
Data: Tue, 19 Mar 2019 09:35:31 +0100
Nadawca: Małgorzata Schwarz
Adresat: Zbigniew Komisarczyk , Sekretarz UG Kołbaskowo
Szanowny Panie,
uprzejmie proszę o ponowne zapoznanie się z treścią odpowiedzi, w której wskazaliśmy,że w bieżącym roku planowany jest zakup drona do monitorowania jakości powietrza na terenie gminy.
Co się zaś tyczy kosztów sporządzenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kołbaskowo, informuję, że gmina nie poniosła żadnych kosztów.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej sporządzony został przez Stowaryszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitlnego i był finansowany przez NFOŚiGW i SSOM.
Z pozdrowieniami
Małgorzata Schwarz
17 kwietnia 2019, 10:01, Zbigniew Komisarczyk
[ powrót... ]
reklama
Pogoda dla Gminy Kołbaskowo

Temperatura:

Kierunek wiatru:
Szybkość wiatru:
Czynnik chłodzący:

Wschód słońca:
Zachód słońca:

Losowanie Dużego Lotka z dnia :

, , , , ,
Średnie kursy walut nr: 038/A/NBP/2023
z dnia: 2023-02-23

:
:
:
reklama
Sonda

Głosuj

proszę czekać

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści ukazujące się na łamach witryny.
Kołbaskowo Przecław Warzymice Stobno Będargowo Bobolin Barnisław Siadło Dolne Kurów Siadło Górne Smolęcin Karwowo Smolęcin Ustowo Rajkowo
Forum Kołbaskowo Linki

XHTML 1.0 CSS 2.0 PHP Powered Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO